Η έντυπη έκδοση του βιβλίου Epicteti Dissertationes ab Arriano digestae κανονικά κοστίζει EUR28.98, ωστόσο λόγω περιορισμένης διαθεσιμότητας, το βιβλίο αυτό δεν είναι πλέον διαθέσιμο προς πώληση. Αντ 'αυτού, προσφέρουμε δωρεάν την PDF έκδοση του βιβλίου Epicteti Dissertationes ab Arriano digestae στο gr.sahabidea.com. Εάν ενδιαφέρεστε να αποκτήσετε την PDF έκδοση του βιβλίου Epicteti Dissertationes ab Arriano digestae του/της από συγγραφέα Epictetus, απλώς κάντε κλικ στον σύνδεσμο λήψης παρακάτω για να το αποκτήσετε από τον εταιρικό μας διακομιστή. (προσοχή: σε κάποιους διακομιστές απαιτείται εγγραφή)

Download

Registration required

Primary link